Ana Sayfa Sosyoloji İsmet Özel – Surat Asmak Hakkımız

İsmet Özel – Surat Asmak Hakkımız

0

İsmet
Özel – Surat
Asmak Hakkımız

Irkçılık

Batı burjuva medeniyetinin mayasını
oluşturur.

Irkçılık hayvanlar dünyasına hayatiyet
veren hiyerarşiyi insanlar dünyasına taşıma gayretinden fazla bir şey değildir.

Irkçılık günümüz dünyasında sosyal, siyasi ve
iktisadi kurumların devreye girmesiyle yürütülüyor. (s. 10-11)

Başımıza gelen felaketlerin bize musallat
olanların gücüne sahip olmamaktan doğduğunu sanıyoruz. (s. 12)

Köleler belki ben de firavun olurum
düşüncesiyle piramidin inşasına gönüllü olarak ve tebessüm ederek katılıyorlar.
(s. 13)

Hakikat değişmez. Değişen bir şey varsa o
da insanın durumudur.

Hakikate kapalı olduğumuz sürece hayatımızı
insanlık durumu içinde değerlendiririz ki bu bize herhangi bir yol göstermez.
(s. 18)

Biz Müslümanlar beşeri durumumuzu hakikate
göre değerlendiririz. Bu değerlendirme sonunda nerede olduğumuzu anlayabiliriz.

Hakikate ne kadar uzak, ne kadar yakın
olduğumuzu bulmak bize kalmış. (s. 20)

Yalnızca olması gereken olmaktadır.

Eğer Müslümanlar Allah’ın Kitabı’na ve
Peygamber’in Sünneti’ne sıkıca sarılmış olsalardı acaba insanlığın başına bugün
yaşanılan felaketler gelir miydi? (s. 35)

Batı medeniyetinin telkinlerine göre
hayatta olmaktan daha üstün bir şey yoktur. (s. 50)

Midesine indirdiği her lokmanın karşılığını
içinde yaşadığı topluma vermeyen kişi, o toplumda bir asalaktır.

Jules Romains

Bilginin insan için anlamlı hale gelmesi
ancak o bilginin yaşama meselesi olarak o insanla bağlantılı hale gelmesiyle
mümkün olur. (s. 58)

Dünyadan beklenenin farklı oluşu bilginin
farklı oluşunu getirir. Müslüman olmayanın imanı kavraması nasıl mümkün
değilse, Müslümanın da küfrün künhüne erişmesi mümkün değildir. (s. 59)

İnsanlar medeni dünyada ancak dış
görünüşüyle geçerli olan kazançları yüzünden önem sahibi olabiliyorlar. (s. 61)

Nasıl sahte eşya o eşyayı kullanmamız
bakımından gerçek faydayı temin etmiyorsa, sahte insanlar da bizim gerçekle
temasımızı kesen kimselerdir. (s. 63)

Piyasa dini çağdaş putperestliğin en azgın
biçimidir. (s. 65)

Tuzu kuru olan milletler

Kendilerinden farklı bir toplum yapısına,
bir insan anlayışına, geçim vasıtalarına sahip toplulukların yeryüzünden
silinmesi için çabalıyorlar. (s. 71)

Şule Yayınları

1996