İskilip Kalesi (Tarihi Mekanlar ve Eserler)

İskilip Kalesi

 
tarihi_eserler_4/iskilip_kalesi” 317″ 201″ İlçe merkezinde bulunan kalenin üç yanı sarp kayalıklarla cevrilidir. Kalenin inşa edildiği sarp kayalığın eteklerinde Roma Devrine ait kaya mezarları bulunmaktadır.

Yüz metre yüksekliktedir. Üç tarafı kayalarla çevrilidir. Yalnız kuzeybatı kısmı girişe elverişlidir.

Etrâfı surlarla çevrilidir. Dört yanında burçlar bulunmaktadır. Kalenin güneye bakan kısmında bir kapısı vardır. Kalede iki gizli yol bulunmaktadır.

Birisi büyük Câmi yönünde, birisi de Tabakhâne Mahallesine çıkmaktadır. Kalenin kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir.