Ana Sayfa Kimdir İskâfî Zencanî kimdir? Hayatı ve eserleri

İskâfî Zencanî kimdir? Hayatı ve eserleri

0

İskâfî Zencanî kimdir? Hayatı ve eserleri: XI. yüzyıl Türk şairi olan İskâfî Zencanî’nin hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Taşıdığı addan onun Tahran yakınlarındaki Türk şehirlerinden Zencan’da dünyaya geldiği anlaşılıyor. El-Ba{erzî’nin “Dümyetel-Ġesr” (Kısa Tasvir) adlı tezkiresinde şairin çeşitli şiirlerinden alınmış sadece dört beyit vardır.

İskâfî Zencanî’nin elde bulunan dört beyti şunlardır:

Gözümün ġaresine ġemle düşen ağ lekeni

Örtürem kirpiyim ile, ġorunam cahilden.

Bu cehalet, bu müsibet çekecek heşre ġeder

Servet ehlile dilençiler eger olmasa ten.

Men yanar od kimiyem, sirrlerim buz kimidir,

Ġor{uram öyle yanam, faş ola min sir bir bir.

Yaylığa layiġ olan başda görüb emmame

Déyirem héyret ile: Héç yaraşır eġli keme?

KAYNAK: İRAN TÜRK EDEBİYATI ANTOLOJİSİ, Yard. Doç. Dr. Ali KAFKASYALI, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ ERZURUM-2002