İngiliz Konsolosluk Raporlarına Göre 1841 Yılında Samsun ve Çevresinde Ticaret

0
36

K.
Tuncer Çağlayan –
İngiliz Konsolosluk Raporlarına Göre 1841 Yılında Samsun ve
Çevresinde Ticaret

Samsun Limanında Toplam Ticaret
Hacmi
1 Temmuz – 31 Aralık 1841 (s. 284)

Gelen
Gemiler

Giden
Gemiler

Tabiiyeti

Gemi

Sayısı

Tonaj

Personel

Sayısı

Malın

Değeri

Gemi

Sayısı

Tonaj

Personel

Sayısı

Malın

Değeri

Türk

59

12.010

1.155

95.575

65

12.620

1.205

87.475

Avusturya

34

6.210

1.084

36.254

34

6.210

1.084

33.560

Rus

3

510

30

1.050

3

510

30

103

İskandinav

1

120

7

500

1

120

7

Toplam

97

18.850

2.276

133.379

103

19.460

2.326

121.138

Sonuç
1841 senesinde Samsun’un Sinop’tan Trabzon’a,
Amasya ve Tokat’tan Kayseri ve Malatya’ya kadar geniş bir bölgenin ticaretiyle
ilişkili olduğunu görmekteyiz. Adı geçen sancakların üretim fazlalarının ihracı
ve ihtiyaçlarını ithali büyük oranda Samsun limanı üzerinden yapılmaktadır (s.
297).

Çağlayan, K. Tuncer. (2006), “İngiliz Konsolosluk Raporlarına Göre 1841
Yılında Samsun ve Çevresinde Ticaret
Geçmişten
Geleceğe Samsun
, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 1, (s. 283-298), Samsun