İkmal Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramlar Sözlüğü)

İ edebiyat-sozlugu/kitaplarrr” 139″ 121″ kmal

Bir cümledeki mânayı, ardından gelen cümleyle tamamlamak. Her iki cümlenin öznesi de çoğunlukla ortaktır ve ilk cümlede yer alır.

Örnek:

Merd olan kizbe tenezzül etmez
Zillet-i kizbe tahammül etmez
Nabî