Ana Sayfa Sosyoloji İki Farklı Fenomen Olarak Neyzen ve Akif

İki Farklı Fenomen Olarak Neyzen ve Akif

0

Pınar
Çakır –
İki Farklı Fenomen Olarak Neyzen ve Akif

Neyzen Tevfik, Bafra’nın Kolaylı köyünde
yaşamış bir ailenin iki çocuğundan birisidir.

…şiirlerinin büyük çoğunluğunu 1910 yılından
sonra yazmıştır.

Şairin yedi yaşında tanık olduğu talihsiz bir
olay, onun akıl sağlığının sarsılmasına ve çocuk ruhunda telafisi olmayacak
yaralar açılmasına neden olmuştur.

“Ben daha o yaşta bile musikinin
tutkunu, çılgınca düşkünüydüm. Babamı elinden çekerek çalgı sesinin geldiği
tarafa doğru adeta sürüklüyordum. Nihayet alayın ucu Köşkiçi meydanında
göründü. Biraz daha yaklaşınca zurna ve lavtaların ahengine tempo tutan davul
tokmakları sanki hep birden kafama inmeye başlamıştı. Yaklaşan kalabalığın
ellerinde on, on beş sırık, sırıkların ucunda da kesik insan kafaları vardı. Gözlerim
dehşetle yuvalarından fırlamış ve ben çığlığı basmıştım. Şaşıran babam, güya o
feci manzarayı bana da fazla göstermemek için önünde bulunduğumuz demirci
dükkânının içine dalıvermişti. Oysa olan olmuş ve çocuk ruhumda müthiş bir
kasırga kopmuştu. Eve dinmeyen titremeler içinde getirildim ve birçok korku
ilaçlarından geçirildim. Fakat yazık ki bilincimin bir burcu göçmüş, akıl
tahtamın bir çivisi demirci dükkânında düşüp kaybolmuştu.” (Kabacalı 1999:
12)

Neyzen’in, Akif’le olan tanışması da Galata
Mevlevihane’sinde tanıdığı Bursalı Hafız Emin’in aracılığı ile olmuştur. Fatih
Camii’ne bakan kahvelerde tanışan iki şair, pek çabuk dost olmuşlardır.

“1905 yılında şair Eşrefin Mısır’da
çıkardığı Deccal gazetesinde yayınlanan hicvi nedeniyle İstanbul Hükümeti tarafından
hakkında idam fermanı çıkarılmıştır. Fakat Meşrutiyetin ilânıyla
affedilmiştir.” (Yücebaş 1973: 297). Burada tanıştığı Lübnanlı bir güzele âşık
olan şair, ondan ayrıldıktan sonra İskenderiye’deki terk edilmiş bir kalenin
tepesine sığınır.

Makale içi kaynakça

Kabacalı, Alpay. (1999). Çeşitli Yönleriyle
Neyzen Tevfik, Hayatı-Kişiliği-Şiirleri. Özgür Yayınları, İstanbul.

Çakır, Pınar. (2011), “İki Farklı Fenomen Olarak Neyzen ve Akif,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 1,
s. 483-487, Samsun 2012