III. Ahmet Çeşmesi Saray Girişi (Tarihi Eserler)

III. Ahmet Çeşmesi

Padişahlığı döneminde 300 civarı çeşme yaptırdığı sanılan III.Ahmet yaptırdığı çeşmelerin en görkemlilerinden olan, İstanbul’da Topkapı Sarayı’nın giriş kapısı ile Ayasofya arasında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın önerisiyle yapılan III.Ahmet Çeşmesi, Perayton isimli bir Bizans çeşmesinin yerine inşa ettirilen çeşmedir. Mimar Ahmet Ağa’ya yaptırılan, Türk rokoko tarzının en güzel örneklerinden olan çeşmenin yapım tarihi 1729’dur.

Tarihi-eserler-3/ucuncu_ahmet_cesmesii” 249″ 174″

Çeşme köşeleri yumuşatılmış dikdörtgen bir plandadır. Köşelerde sebiller bulunan çeşme üzeri ahşap saçaklı bir çatı ile kapatılmıştır. Üst örtüde dıştan görülebilen kubbeler yalnızca görünüm gayesiyledir. On dört kıtalık Kayseri ve Halep kadısı şair Seyyit Hüseyin Vehbi bin Ahmet’e ait “Aç besmeleyle iç suyu Han Ahmet’e eyle dua” diye biten kasidenin son beytini III.Ahmet’in söylediği rivayet edilmektedir ve kasidenin sonunda sultanın imzası yerleştirilmiştir. sebillerin ve her kenarda bulunan çeşmelerin üzerine ta’lik hatla yazılmıştır. Üstte mukarnaslı bir kuşak, onun üzerinde de çini bir kuşak yer alır. Bu çiniler hem klasik desenleri hem de lale ve akantüs yaprakları gibi Avrupai desenleri içerir. Vazo içindeki çiçek motifleri batılılaşma ile Osmanlı bezemesinde görülmeye başlamıştır. III.Ahmet kütüphanesinde de bu çeşmedekine benzer süslemeler yer alır.

III.Ahmed Çeşmesi – Üsküdar (Tarihi Eserler)