II.Viyana Seferi Başarısızlığı ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa İdamı (Tarihten Anekdotlar)

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa İdamı

1683 Viyana Kuşatması’nda Kırım Hanı Murad Giray’ın ihânetine uğrayan Osmanlı ordusu, Viyana önlerinde bozulmuş ve geri çekilmek zorunda kalmıştı. Viyana yenilgisinin faturası Merzifonlu’ya çıkarılmıştı.

Ordu komutanı olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, yenilgi sonrası Belgrad’a gelerek bir mescidde, İstanbul’dan gelecek haberi beklemeye başladı. Bir süre sonra Bostancıbaşı Ahmet Ağa, kötü haberi getirdi. Padişah fermânı idamını emrediyordu.

Hiç soğukkanlılığını bozmadan iki rekat namaz kılan Merzifonlu, cellâda dönüp şu vasiyette bulundu: “Şöyle kıbleye karşı olsun. Bir hoşça vur. (Etrafında bulunan halıları göstererek) Bunları toplayıp kaldırın, kanımla kirlenmesin. Beytü’l-mâl’indir.”

Merzifonlu, odada bulunanları dışarı çıkardıktan sonra, ilmeği eli ile boynuna geçirdi. Ahmet Ağa’ya son sözlerini söyledi: “Hadi Ahmet Ağa, bizi duâlarından eksik etme, işini bitir.”(1)

Padişah IV.Mehmet daha sonra düşünüp yapmış olduğu başarılı hizmetlerden dolayı Kara Mustafa Paşa’nın başının kesilmesini emrini geri almak istemiş ve ikinci bir emirle affedilmesini emretmişse de, ikinci emir idam görevlilerinin eline ulaşana kadar ki zamanda paşaya verilen idam emri uygulanmıştı. Kesilip gömülen başının üzerine seng-i ibret (ibret taşı) konulmuştur.

1– Necati Kotan, Tarih Fıkraları, İstanbul 199

2. s.159-160.