Ana Sayfa Sosyoloji II. Meşrutiyet Döneminde Canik Sancağında İdari Yapılanma

II. Meşrutiyet Döneminde Canik Sancağında İdari Yapılanma

0

Rıza
Karagöz –
II. Meşrutiyet Döneminde Canik Sancağında İdari Yapılanma

Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nun ilânından sonra
(…) Canik sancağı bu dönemde Sivas vilâyetinden alınıp Trabzon vilâyetine
bağlandı. (s. 67)

1870’li yıllarda Canik sancağı (…) kozmopolit
sosyal yapısı ile ön plâna çıkıyordu.

1877 yılında idarî taksimatta bazı
değişiklikler yapıldı. Bu çerçevede Canik sancağı tekrar Trabzon vilâyetine
bağlandı.

1919
yılı nüfus durumu

Şehir

Nüfus

Samsun

25104

Bafra

8316

Çarşamba

6525

Fatsa

2711

Terme

959

Ünye

10079

Toplam

53694

(s. 77)

Karagöz, Rıza. (2006), “II. Meşrutiyet Döneminde Canik Sancağında İdari Yapılanma,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet
Yılmaz, Cilt: 1, (s. 65-81), Samsun