II. Mervan Kimdir, Kısaca Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

MERVAN II (682-750)

Emevi halifesi. Ölümüyle birlikte Emevi halifeliği son bulmuştur.

Ebu Abdülmelik Mervan b.Muhammed b.Mer-van’ın nerede doğduğu bilinmediği gibi doğum tarihi de tartışmalıdır. 6 Ağustos 750’de Busir’de’ (Mısır’da) öldü.

732’de Azerbaycan valiliğine atandı. 735-741 arasında Kafkasya’da oturan Hazarlar’la sürekli savaştı. Emevi Halifesi Il.Velid, 744’te öldürülünce yerine geçen III.Yezid’i tanımadı. el-Cezire üzerine yürüdü. Bölgeyi, Sabit b.Nu’aym komutasındaki Yemenli Araplar’a bıraktı. Ancak Yemenliler III.Yezid’den başkasını tanımak istemediklerinden ayaklandılar. Mervan geri dönüp tümünü Harran’a sürdü. 25 Eylül 744’te III.Yezid’in ölümüyle halifeliğe geçen oğlu İbrahim’e karşı çıktı. İbrahim’i destekleyen, Süleyman b.Hişam komutasındaki Suriye ordusunu Aynü’l Cer’de bozguna uğratıp Şam’a girdi. 7 Aralık 744’te halifeliğini ilan etti.
Kendine karşı olan yakınlarını ve Emevi prenslerini bağışladı. Hilafet merkezini Şam’dan Harran’a taşıdı. Bu değişiklikten üstünlüklerinin kaybolacağını anlayan Suriyeliler ayaklandılar. Suriyeliler’i yatıştırıp kendi tarafına çekebilmek için oğullarını eski Emevi halifelerinden Hişam’ın kızlarıyla evlendirdi. İbrahim ile Süleyman b.Hişam’ı bağışladı. Ancak Süleyman ikinci kez ayaklandı. Mervan, 746’da Şam, Kudüs, Hums, Baalbek kentlerinin surlarını yıktırdı. Küfe ve çevresindeki Hariciler’le mücadeleye girişip bunları ortadan kaldırdı. Irak’ta da egemenliğini kurdu. Bizans’a karşı sefere hazırlandı. Mısır donanmasını Kıbrıs’a yolladı. 747’de Abbasiler’in giriştiği ve Ebu Müslim’in düzenlediği ayaklanma sonunda Büyük Zab kıyısında yenilgiye uğradı. Mısır’a kaçtı. Abbasi güçleriyle çarpışırken öldürüldü. Ölümüyle Emevi halifeliği de sona erdi.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi