Ana Sayfa Kimdir İbrahim Lütfi Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

İbrahim Lütfi Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

İbrahim Lütfi Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı tabiblerinin üstatlarından olup Elbasan civarındaki Berzişte köyündendir. Otuz seneye yakın Tıbbiye Mektebinde ders okutmuştur. Ulum-i hikemiye’nin [fizik] bilhassa madenler ve tabakatü’l-arz şubelerinde ihtisası tam olan kimselerdendi. 1320 (1903) tarihinde vefat ederek Merkez Efendi Dergahı avlusunda defn edildi. (İlm-i’l-Arz ve’l-Meadin) isminde Fransızcadan terceme bir eseri ve (İlm-i’l-Arz) isminde başka bir kitabı vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.