Ana Sayfa Sosyoloji İbrahim İspir – Rize İli Yakın Çevre İncelemeleri

İbrahim İspir – Rize İli Yakın Çevre İncelemeleri

0

İbrahim İspir – Rize İli Yakın Çevre
İncelemeleri

Rize ilinin tarihine dair mevcut kayıtlar
Osmanlı Devleti’nin bölgeyi fethinden önceki dönemleri yeterince
aydınlatamamaktadır. Farklı kaynaklarda birbiriyle çelişen bilgilere
rastlanmaktadır.

İlin isminin kökenine dair bilgilerde de bir
tutarlılık yoktur.

Rize dağlarının tepelerinde buzul göllerine
rastlanır.

Ternek
Bayramı

Rize ve Trabzon yörelerinde en çok sevilen
bayramlardandır. Ternek Bayramı, yaylalarda yapılan bir çeşit eğlencedir. (s.
49)

Güneş
Duası

Yörede bu duanın adı Babra – Bubrik’tir. Babra
– Bubrik duası için genci yaşlısı bir araya toplanır. Dua hep bir ağızdan
söylenir. Tüm evler tek tek dolaşılır. Toplanan yağ, un, şeker vs. toplandıktan
sonra yaylanın orta yerinde büyükçe bir ateş yakılır. Toplananlardan yemekler
pişirilir. Gençler, ihtiyarlar tekrar toplanır, Babra Bubrik duası (sisin
kalkması güneşin vurması) sözleri söylenerek pişen yemekler ateşe atılır. Güneş
duası bu şekilde sona erer. (s. 51)

Halk ozanı Celal Yetimoğlu Çayeli ilçesinin
Maden köyündendir.

1843-1909 yılları arasında yaşamış, ilçenin
Çilingir köyünden Salih Kaya da ilçenin yetiştirdiği ikinci güçlü halk
ozanlarımızdandır. (s. 66)

Türkiyem Yayınları

Ankara, 1969