Hz. Muhammed Sözleri -25 (Düşündüren Anlamlı Sözler)

  • Ateşe kimin haram kılındığını haber vereyim mi? Cana yakın, ağır başlı, yumuşak huylu, kolayca iş gören kimselere haram kılınmıştır.
  • Şüphe yok ki, Allah yumuşak huylu, açık yüzlü kimseyi sever.
  • Şüphesiz ki, Allah, yumuşak huyludur ve yumuşak huyluluğu sever. Ve sertlik uzerine vermediği şeyi yumuşak huyluluk üzerine verir.
  • Yumuşaklıktan yoksun olan, hayırdan da yoksun bulunur.
  • Yumuşak huyluluktan mahrum olan, her türlü hayırdan mahrum olur.
  • Mümin yumuşaktır. O kadar ki onu yumuşaklığından dolayı ahmak zannedersin.
  • Pehlivan, herkesi yenen kimse değildir. Pehlivan, ancak öfke zamanında kendini tutan kimsedir.
  • Biriniz ayakta iken öfkelenirse hemen otursun. Öfkesi geçerse ne ala geçmezse yatsın.
  • Öfke şeytandandır, şeytan da ateşten yaratılmıştır, ateş ise su ile söndürülmektedir; öyleyse biriniz öfkelenince hemen kalkıp abdest alsın.
  • Hiddetlenen kimse Allah’a sığınsın, abdest alsın veya hiddetlendiği çevreyi değiştirsin.

Hz.Muhammed-Ana Menü 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32