Filozoflar

Hz. Muhammed Sözleri -11 (Düşündüren Anlamlı Sözler)

  • Benden sonra, erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım.
  • Bana cehennem halkı gösterildi. Çoğu kadınlardı.
  • Sakın bir erkek, yanında mahremi olmadıkça yabancı bir kadınla yalnız kalmasın.
  • Ey Ali, (kadına) bakışına bakış ekleme. Zira ilk bakış sanadır, ama ikinci bakış aleyhinedir.
  • Dünya bir metadır. Dünya metaının en iyisi salih bir kadındır.
  • Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür.

Hz.Muhammed-Ana Menü 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32