Hz. Ali Sözleri -4 Hz. Ali’den Anlamlı ve Özlü Sözler

 • Kıskançlık, acizliğin isyanıdır.
 • Hasetçinin huzuru, çabuk darılanın dostluğu, yalancının ise yiğitliği olmaz.
 • Bir kişiyi lâyığından fazla övmek riyâdır, dalkavukluktur; lâyığından az övmekse ya dilsizlikten ileri gelir, ya hasetten.
 • Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmıştır.
 • Ayıbın en büyüğü, ona benzer bir ayıp sende de varken başkasını ayıplamandır.
 • Emaneti, peygamberlerin evladının katiline ait olsa bile sahibine geri verin.
 • Hiçbir insan, ister şaka olsun, ister ciddi, yalan konuşmayı terketmedikçe imanın tadını anlamaz.
 • Kişinin kendini beğenmesi, aklının zayıf olduğuna delalet eder.
 • Kötülükte bulunanları iyilik edene mükâfat vererek payla, yola getir.
 • Tamah seni kul etmesin, Allah seni hür yarattı.
 • Tamah cahillerin kalplerini hafifleştirir, yerinden söker; arzular, onu rehin alır; hileler, onu bağlar.
 • Kişinin kendini beğenmesi, aklının zayıf olduğuna delalet eder.
 • Ey insanlar, dünya sevgisinden sakının; zira dünya sevgisi her günahın başı, her belanın kapısı, her fitnenin yoldaşı, her musibetin de sebebidir.
 • Şehvete kul olan parayla alınmış köleden de aşağılıktır.
 • Mümin, kardeşlerine karşı ululanmaya, ona güler yüz göstermemeye başladı mı, ondan ayrıldı demektir.
 • Hiçbir işte gereğinden çok acele etme. Dikkatli olanlar kendilerini zor duruma girmekten korurlar.
 • Oğulcuğum, benden dört şey belle, işlediğin zaman sana zarar vermeyecek dört şeyi de aklında tut: Zenginliğin en üstünü akıldır; yoksulluğun en büyüğü ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir; soyun-sopun en yücesi güzel huy. Oğulcuğum, ahmakla eş dost olmaktan sakın; sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimri-Hasis ile eş dost olmaktan sakın; ona en fazla muhtâç olduğun zaman yardımına koşmaz, oturur. Kötülük edenle eş dost olmaktan sakın; o, pek az bir şeye seni satar gider. Yalancıyla eş dost olmaktan sakın; çünkü o, serâba benzer; uzağı yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden.
 • Mü’min kişi gününü üç zamana ayırır: Bir bölümünde Rabbiyle münacat eder (O’na ibadet eder); bir bölümünde kendi nefsini muhasebe eder; bir bölümünde de helal ve güzel lezzetlerle meşgul olur.İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur: Biri sağlık, öteki de gençlik.
 • Eğer hayırlı bir iş görmek istersen, bugünün işini yarına koyma. Çünkü yarına kadar ne olacağı belli değildir.
 • Dünün geçti, yarınında belli değil, öyleyse bugünü iyi geçirmeye bak.
 • Sen ancak şu anda yaşadığın ömre sahip olabilirsin!
 • Hiçbir acı cehaletten daha fazla zahmet verici değildir.
 • Hiçbir zaman cahil bir insanla tartışmayı kazanmadım.
 • Cahiller çoğalınca bilginler garip olurlar.
 • İnsanoğlu, her şeyden daha çok terazinin (kefelerine) benzer; ya cehaletiyle hafif veya ilmiyle ağır olur.
 • Kalp kör olduktan sonra, gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur.
 • Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar.
 • İnsanı vaktinden önce yıpratan bir şey varsa o da tembelliktir.

Hz. Ali Sözleri -1———————————————-Hz. Ali Sözleri -5
Hz. Ali Sözleri -2———————————————-Hz. Ali Sözleri -6
Hz. Ali Sözleri -3———————————————-Hz. Ali Sözleri -7
Hz. Ali Kimdir, Hayatı, Savaşları