Hz. Ali Sözleri -2 Hz. Ali’den Anlamlı ve Özlü Sözler

 • İlim servetten üstündür. Çünkü serveti sen korursun; oysa ilim seni korur.
 • Bilgiyle dirilen, ölmez.
 • Ya söyleyen, öğreten bilgin ol, ya dinleyen belleyen öğrenci, üçüncüsü olma.
 • Bana bir harf öğretenin, kırk yıl kölesi olurum.
 • Eğer ilim ümit ile olsaydı, dünyadaki bütün insanlar alim olurdu.
 • İlim bir noktadır, onu çoğaltan cahillerdir.
 • İlim hakiki bir mürşiddir.
 • Âlim ölü olsa bile diridir, Câhil diri olsa bile ölü.
 • İlim maldan hayırlıdır; ilim seni korur, sense malı korursun. Mal, vermekle azalır, ilim öğretmekle çoğalır.
 • Bilgi kadar zenginlik, Cehalet kadar yoksulluk yoktur.
 • Bilgin, kadrini bilen kişidir; bilgisiz, yaptığını bilmeyen kişidir. Akıllı, ameline dayanır, câhil, emeline dayanır. Bilgin, kalbiyle, gönlüyle bakar görür; câhil, gözüyle bakar görür.
 • Bilgisiz kişiyi, bir işte, bir fikirde ya pek ileri gitmiş görürsün, veya pek geri kalmış.
 • Bilgin kişinin bilgisinden dolayı şükrü, bilgisiyle amel etmesi ve o bilgiyi, hak edene olana belletmesidir.
 • Her kaba bir şey koyunca daralır; ancak bilgi kabı müstesnâ. Ona bilgi kondukça genişler.
 • Hikmet, müminin yitik malıdır; şer ehlinin elinde olsa bile onu alması gerekir.
 • Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır.
 • Akıl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi yoksulluk, edep gibi miras, danışmak gibi arka olamaz.
 • Akıl gurbette yakın (kesin bilgi) bulmaktır; ahmaklık vatanda gurbete düşmektir.
 • Akıllı kişi ancak üç şey için yolculuk eder: Geçimini sağlamak, ahiretini elde etmek, yahut da haram olmayan zevk ve lezzetlerden faydalanmak.
 • Akıllının dili gönlünün ötesindedir, ahmağın gönlüyse dilinin ötesinde.
 • Akıllının tahmini, câhilin kesin bildiğinden daha doğrudur.
 • Haklı olduğun zaman, hiç kimseye boyun eğmeyeceksin.
 • Haksızlıklara karşı başkaldırmayanlar onlardan gelecek her türlü kötülüğe katlanmak zorundadırlar.
 • Haksızlığın önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla birlikte şerefinizide kaybedersiniz.
 • Batıla yardım eden, hakka zulmeder.
 • Rabbin rızasını kazanmak isteyen, zulmeden buyruk sâhibine karşı adalet sözünü söylemelidir.

Hz. Ali Sözleri -1———————————————-Hz. Ali Sözleri -5
Hz. Ali Sözleri -3———————————————-Hz. Ali Sözleri -6
Hz. Ali Sözleri -4———————————————-Hz. Ali Sözleri -7

Hz. Ali Kimdir, Hayatı, Savaşları