Ana Sayfa Kimdir Hüseyin Siret Özsever kimdir? hayatı ve eserleri

Hüseyin Siret Özsever kimdir? hayatı ve eserleri

0

Hüseyin Siret Özsever kimdir? hayatı ve eserleri: (1872-27 Şubat 1959) İstanbul’da doğdu. Kadıköy Frerler Mektebi’nde ve Mülkiye’nin İdadi bölümünde okudu. Hariciye ve Nafıa nezaretlerinde memurluk yaptı. II. Abdülhamid’in baskı döneminde Malatya ilçelerinden birine tahrirat kâtibi olarak sürgün edildi. Avrupa’ya kaçtığı sırada Damat Mahmut Paşa ve Ho­ca Kadri Bey’le birlikte cinayetle itham ve “erbab-ı fesat” ilan edildi. Paris’te toplanan (4 Şubat 1902) Birinci Jön Türk Kongresi’ne katıldı; kongrenin açış konuşmasını yaptı. İkinci Meşrutiyet’ten sonra Bursa Mektupçuluğu, Mütarekede Hariciye Nezareti mektupçuluğu görevlerinde bulundu. Uzun yıllar Darüşşafaka Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği yaptı, ilk şiirlerini Ömer Senih takma adıyla yayımlayan Özsever, serüven dolu yaşamına bağlı olan duyarlıkları işlediği kimi şiirlerinde, Tevfik Fikret’in etkisinden kurtularak, kendine özgü söyleyişler verebildi. Aşk, sevi konularında öteki Servet-i Fü- nuncular gibi tamlamalara, sözcük oyunlarına düşkünlük gösteren şiirlerin­den sonra yalın bir dil kurmaya özen gösterdi, hece ölçüsüyle de yazdı.

YAPITLARI: Leyâl-i Girizan (1910), Bağbozumu (1928), Kıvılcımlı Kül (1937), Kargalar (manzum taşlamalar, 1942).

Kaynak: Çağdaş Türk Edebiyatı 1, Meşrutiyet Dönemi 1, Şükran YURDAKUL, 1994, Evrensel Basım Yayın.