Ana Sayfa Kimdir Hüseyin Efendi (Bosnavi Koca Müverrih) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Hüseyin Efendi (Bosnavi Koca Müverrih) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Hüseyin Efendi (Bosnavi Koca Müverrih) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Babası Bosna’da Gazi Hüsrev Paşa Camii Kütübhanesinde Hafız-ı kütüb (kütübhane me’muru) idi. Osmanlı edebiyat ve tarihçilerinden bir zat olup Sultan Dördüncü Murad ile Bağdad Seferinde bulunduktan sonra Diyarbekir’e geldiklerinde Reisü’l-Kuttablığa terfi’ edilmişti. 1054 (1644) tarihinde emekli olarak İstanbul’da irtihal etti.

Eserleri:

Hz. Adem’in yaratılışından kendi zamanına kadar olan olaylardan bahseden (Bedayiu’l-Vekayi’) ismindeki iki cildlik tarihi ile Bağdad Seferine gittiği zaman Padişahın emri ile Arapçadan terceme ettiği (Ahbaru’d-Duvel) tercemesinden ibarettir.

(Bedayiu’l-Vuku’at) [Münakkah] seçilip süzülmüş tarihlerden sayılmaktadır. Üç dil (Türkçe, Arapça ve Farsça) ile Bosna’nın mahalli dili olan Boşnakça’yı bilirdi. Eserleri basılmış değildir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.