Ana Sayfa Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar HÜR DÜNYA

HÜR DÜNYA

0

 

HÜR DÜNYA

 

Esas olarak II. Dünya
Savaşı sonrası dö­nemde, komünist blok dışında kalan Batı­lı ülkeler için
kullanılmış bir deyim. Döne­minin İngiltere Başbakanı Winston ChurchüTin
komünist dünya ile liberal dünyayı birbirinden ayıran bir demir perdeden
bahsetmesi ile, bu perdeningerisin-de kalan dünya için hür dünya deyimi kul­lanılmağa
başlandı. Daha sonra deyim ge­nişleyerek, komünist ülkeler dışındaki bü­tün
ülkeler için kullanılır hale gelmiştir.

Tana YARDIM

Bk. Süper Güçler