Hünkar Çeşmesi (Tarihi Eserler)

Tarihi-eserler-3/hunkar_cesmesi_ Hünkar Çeşmesi

Hünkar Çeşmesi Kocaeli Gebze ilçesi, Hünkar Çayırı olarak anılan yerde bulunan bu çeşme, IVMehmet zamanında, Sadrazam İbrahim Paşa tarafından, Fatih Sultan Mehmet anısına 1659 tarihinde yaptırılmıştır Çeşmenin önüne Fatih Sultan Mehmet’in bir anıtı dikilmiştir Halk arasında Fatih Sebili diye de adlandırılan çeşme, Fatih Sultan Mehmet’in otağını kurduğu yerdir

Fatih Sultan Mehmet’in 27 Nisan 1481 cuma günü İtalya üzerine yapılacak bir sefer için üç yüz bin kişilik ordusuyla Üsküdar’dan İzmit’e doğru yola çıktığında, ordusuna mola verdiği ve otağını kurdurduğu çayırlık alana “Hünkar Çayırı” denilmektedir Günümüzde bu alan Çayırova adıyla anılmaktadır Çeşme yakın tarihlerde onarım görmüştür