Hukukun Toplumsal İşlevleri

Hukukun Toplumsal İşlevleri

Toplumsal bütünleşme: Bir toplumsal grubun veya toplumun üretim yapısı, kurumlarının ve değerlerinin birbirleriyle tutarlı olması ve sürtüşmesiz işlemesi.

Hukuk, toplumsal yaşamın belli bir uyum ve istikrar içinde sürdürülmesinde önem­li işlevler görür. Hukukun bu işlevleri, modern toplum yapılarında daha da ağırlık­lı bir yere sahiptir. Hukuk, giderek karmaşıklaşıp çeşitlenen ilişkileri, davranışları ve olayları, önceden düzenleyip çerçeveleyerek toplumsal sorunların ortaya çık­masını önler. Ayrıca, saptanan sınırlara uymayan veya belirlenmiş çerçevenin dışı­na çıkan eylemleri, yaptırım ve zorlayıcı mekanizmalarla denetim altına alarak top­lumsal kontrolün sağlanmasına katkıda bulunur. Toplumsal düzeni sağlama ve toplumsal kontrolü gerçekleştirme işlevlerine rağmen bireyler, gruplar, örgütler ve kurumlar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları ise ihtilaf çözme kural, prosedür ve mekanizmalarıyla sonlandırmaya çalışır.