Hoca Mesud Kimdir, Kısaca Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Hakkında Bilgi

MESUD [Hoca] (14. yy)

Türk, şair. Anadolu Türkçe’sinin gelişmesinde etkili olmuştur.

Mesud b. Ahmed, Kırşehir’de doğdu. Doğum, ölüm tarihleriyle ölüm yeri bilinmiyor. Hoca Mesud diye tanınır. Yaşamı üzerine hiçbir bilgi yoktur. Şair Şeyhoğlu Mustafa’nın hocasıydı. Bir aşk öyküsü olan 5568 beyitlik Süheyl ü Nevbahar mesnevisini 1350’de Farsça’dan Türkçe’ye çevirdi. Mesnevinin önsözüne göre, ilk bin beyiti yeğeni İzzeddin Mehmed çevirmiş, geri kalanını da kendisi tamamlamıştır. Yapıtın Farsça aslı bilinmediğinden, aslına ne ölçüde bağlı kaldığı da bilinmemektedir.

Döneminin Türkçe’sini çok güzel kullanan Hoca Mesud ayrıca, İranlı şair Sadi’nin didaktik yapıtı Bostan’dan 1703 beyti seçip çevirerek Ferhengnâme-i Sadi adını verdi. Yapıt ilk manzum Türkçe çevirilerden biridir. Hoca Mesud, asıl metne sadık kalmamış, Türkçe’nin anlatım özelliklerinden yararlanarak serbest bir çeviri yapmıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): Süheyl ü Nevbahar, (ö.s.), J. H.Mortmann (yay.), 1925; Ferhengnâme-i Sadi, (ö.s.), Kilisli Rifat ve Veled Çelebi (yay.), 1924.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi