Ana Sayfa Sosyoloji Hikmet Haberal – Yaşayan Kültür Doğu Karadeniz

Hikmet Haberal – Yaşayan Kültür Doğu Karadeniz

0

Hikmet Haberal – Yaşayan
Kültür Doğu Karadeniz

 
(Trabzon)

Milli Parklar

Altındere Vadisi Milli
Parkı

(…) Manastır, vadinin batı yamacında, MS. 4. yüzyılda
kurulmuştur. Hıristiyanlığın çevrede yayılmasında etkili olmuştur. (s. 20)

Manastır, Türk beylikleri ile yakın ve girift temasları
bulunan Trabzon Komnenoslarından III. Alexios (1349-1390) tarafından
kurulmuştur. (s. 21)

(Rize)

El Sanatları

El sanatları yöre insanlarının bir yaşam biçimidir.
Duygularını düşüncelerini ve pratik yetenekleri en sanatlarıyla dile
getirmiştir. (s. 78)

(Artvin)

Ankara, Şubat, 2016