Ana Sayfa Sosyoloji Heidegger ve Nazizm

Heidegger ve Nazizm

0

Ahmet Demirhan – Heidegger ve Nazizm

1.
Suçlamalar

Thomas
Sheehan – Heidegger ve Naziler

Felsefenin değeri ne olursa olsun, Heidegger
Üçüncü Reich sırasındaki faaliyetleri hakkında sahip olduğumuz tablo çoğunlukla
iğrençtir. (s. 13)

…ölmek, özünde ölüme tahammül etmektir.
Ölebilmek, bu tahammülü gösterebilmek demektir. Buna, yalnızca ölümün özü kendi
özünü mümkün kıldığında muktedir olabiliriz. (s. 19)

…metafiziksel bakış açısından, Rusya ile
Amerika aynıdır; aynı soğuk teknoloji çılgınlık, bayağı insanın aynı sınırsız örgütlenmesi…
(s. 25)

Büyük düşünenlerin hatası da büyük
olmalıdır.

2.
O Yıllar

Martin
Heidegger – Alman Üniversitesinin Kendini Beyanı

Öz yönetim (…) kendimize görev biçmek ve
olmamız gereken şeyi olmak için bu görevin yolunu ve yordamını kendimiz belirlemek…
(s. 40)

Bilim ile Alman yazgısı, öze yönelik iradede
aynı zamanda iktidara gelmelidir.

Grekler için bilim (…) bir halk ve bir
devlet olarak bütün Dasein’larının deruni belirleyici merkezidir.

Daha sonra oraya çıkan dünyanın
Hıristiyani-teolojik yorumlanması ve bunun yanında ondan sonraki modern çağın
matematiksel-teknik düşünmesi (…) bilimi başlangıcından uzaklaştırılmıştır. (s.
43)

(Dipnot) tin kelimesinin (…) bence (…)
Türkçedeki tam karşılığı (…) ma’na’dır.

Ma’na anlamlandırılmış şeyin salt lafzını ya
da görünüşünü aşan, o şeyin özüne, iç yüzüne dair bir bakış da içeren bir
şeydir.

Spiritus / nefes: Tanrı’nın insana üflediği
şeydir bu. (s. 45)

Seçme
Konuşmalar ve Gazete Yazıları

Schlageter
Anısına

Yeni
Reich’ta Üniversite

Alman
Öğrencilerine

Alman
Erkek ve Kadınlar!

Adolf
Hitler ve Nasyonal Sosyalist Devlet İçin Destek Bildirisi

Nasyonal
Sosyalist Eğitim

Bilim, işçi halkın sömürülmesinde bir araç
olarak kullanmak için, (…) imtiyazlı bir sınıfın mülkiyeti değildir.

…bilgi şu demektir: bir cemaat ve bir birey
olarak, yerleştirilmiş bulunduğumuz dünyada kişinin kendi yolunu bilmesi… (s.
63)

3.
1945 Sonrası

Martin
Heidegger – Freiburg Üniversitesi Rektörüne Mektup

(NASDAP) Avrupa’nın nizamsızlığını ve Batı
ruhunun krizinin üstesinden gelmeye katkıda bulunabilirdi. (s. 66)

Karl
Löwith – Heidegger’le Son Buluşma

Heidegger bana (…) tarihsilik kavramının
siyasal bağlılığının temeli olduğunu ekledi (/ söyledi).

Karl
Jaspers – Freiburg Üniversitesi Nazilerden Temizleme Komitesine Mektup

…tarihin tekerini gaspeden çocuklar ezilir.

Marcuse
ile Heidegger Arasındaki Mektuplaşma

4.
Yorumlar ve Değerlendirmeler

Karl
Löwith – Heidegger’in Varoluşçuluğunun Siyasal Uzantıları

…eğer kişi yeşermesi için (…) toprağı ekip
biçmezse, ekmek için öğütülecektir. (s. 87)

Öz kendisini yalnızca cesarete açar,
tefekküre değil; hakikat, eğer kişi kendisi için ona gereksinim duyuyorsa
kendisinin kavranılmasına müsaade eder. (s. 94)

Jürgen
Habermas – Eser ve Weltanschauung: Alman Perspektifinden Heidegger Olayı

Martin Heidegger’in siyasal davranışının
aydınlatılması, onun düşüncesinin bütün dünyada kıymetini kaybetmesi amacına
hizmet edemez ve etmemelidir.

David
Farrell Krell – Heidegger Nietzsche Nazizm

İşitme kabiliyeti olan herkes bu derslerde
(1936-1940 yılları arasında verdiği Nietzsche üzerine dersler dizisi) Nasyonal
Sosyalizmle yüzleşmeyi işitir.

Heidegger’in milliyetçiliği (…) Hölderlin’in
ve Nietzsche’nin Alman halkına meydan okuması tarafından biçimlenmiş, yüksek
kültürel beklentiler ve entelektüel talepler milliyetçiliğidir. (s. 140)

Efendilik, kişinin iradesinde
özümsenmesidir.

Güç iradesi irade iradesidir.

5.
İki Farklı Pencereden

Otto
Pöggeler – Heidegger’in Siyasal Kendini Anlaması

(Beitrage zur Philosophie) bu eser, Varlığın
hakikatini, Ereignis olarak, kutsal olan için bir yol işareti olabilen kendini
sınırlayanın aydınlığa çıkarılması olarak tecrübe etmeye çalışır. (s. 183)

Frank
H. Edler – Felsefe, Dil ve Siyaset: Heidegger’in 1933-34’te Devrimin Dilini
Çalma Girişimi

…en derinden düşünen insan, en canlı olan
şeyi sever. (s. 222)

6.
Sonsöz

Martin
Heidegger – Der Spiegel’in Söyleşisi

Editör: Ahmet Demirhan

Vadi Yayınları

2002, Ankara