Ana Sayfa Kimdir Hayrullah İbn-i İbrahim kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Hayrullah İbn-i İbrahim kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Hayrullah İbn-i İbrahim kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sultan Üçüncü Mustafa devri tabiblerinden fazilet sahibi bir zat olup İstanbul’ludur. 46 bab ve 64 fasıl üzerine tertib edilmiş Türkçe (Tuhfetü’l-Mütena’imin) isminde mufassal bir tıb kitabı vardır. Abbasiler devri tabib­lerinden Ahmed-ibn-i İbrahim’in (Hilkatü’l-Mi’deti) ismindeki eserini de 40 bab üzerine terceme etmiştir. Birinci eserinin nüshası Veliyyuddin Efendi Kütüphanesinde mevcuttur.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.