Ana Sayfa Kimdir Hasib-i Üsküdari kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Hasib-i Üsküdari kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Hasib-i Üsküdari kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Nakşi şeyhlerinden, fazilet sahibi ve tarih-bilen bir zat olup 1200 (1786) tarihlerinde vefat etmiştir. Üsküdar’da Toptaşı civarındaki dergahında medfundur.

(Vefeyat-i Ekabir-i islamiye) isminde cedvelli bir tarzda seçilip süzülmüş [Münakkah] bir eseri vardır ki Şem’i Molla’nın (Esmarü’t-Tevarih)’ine başlıca kaynak olmuştur. Bir de muhtelif Osmanlı şairleri tarafından söylenilen na’t-ı şerifleri toplıyarak bir eser meydana getirmiştir. Nakşibendi tarikatı meşhurlarından Ahmed Yekdest ile Hoca Mehmed Emin Tokadi’nin menkıbelerini de yazmıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.