Kimdir

Hasan İbn-i Yusuf kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Hasan İbn-i Yusuf kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tunus Beyi Mehmed Bey’in maiyyeti efradından olup aslen Ahıskalıdır. 1189 (1775) da İspanyolların Cezayir ve civarına yaptıkları hücumları beyan eden (Tehzibü’t-Tevarih) isminde Türkçe bir cild, küçük, basılmamış bir tarihi vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.