Ana Sayfa Kimdir Hasan Bey-zade (Ahmed Bey) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Hasan Bey-zade (Ahmed Bey) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Hasan Bey-zade (Ahmed Bey) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Hadim Süleyman Paşa’ya Reisu’l-Küttab (Hariciye Vekili) olan Küçük Hasan Bey’in oğludur. Hoca tarihinin (Tacü’t-Tevarih)in ibarelerini kolaylaştırmak suretiyle seçip özetlemiş ve Sultan Selim’in zamanından 1032 (1622) senesine kadar geçen kısmın aşağısı kendisi tarafından zeyli yapılarak yazılmış ve ezberlenmiştir ki (Naima)ya başlıca kaynak olmuştur. Zeyl ettiği olayları aynen şahid ve siyasi bir sıfatı haiz olmak üzere nakletmiştir. Süzülerek yazılmış [münakkah] bir tarihtir.

(Kanije Fetihnamesi) de eserleri cümlesindendir.

Vefatı 1035 (1626) tarihlerindedir. Alman Sefaretnamesi karsısındaki Gümüşsuyu Mezarlığında medfun olduğu rivayet edilmektedir. Reisü’l-Küttablık ve Defterdarlık (Maliye Vekilliği) gibi mühim hizmetlerde bulunmuştur. Her iki eseri de basılmamıştır. Hatib Kasımoğlu’nun (Ravzatü’l- Ahbar)ından sepilmiş (Usulü’l-Hükm Fi Nizami’l-Alem) isminde bir eseri daha vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.