Halkçılar Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Halkçılar

edebiyat-sozlugu/kursun_kalem_3″ 142″ 57″ Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde halk şiirine özgü biçimsel ve söyleyişsel özelliklerden yararlanma, şiirlerini bu doğrultuda oluşturmak isteyen kimi şairlere ve yönelimlerine verilen ad.