Halit Ziya Uşaklıgil, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği