Ana Sayfa Kimdir Hadidi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Hadidi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Hadidi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Şair tarihçilerden ve Zeyniyye Tarikatı mensublarından olup Firecikli’dir. Babası demirci olduğundan bu mahlası seçmiştir. Osmanlıların zuhurundan Kanuni Sultan Süleyman’a kadar geçen olayları «Şeh-name» tarzında şiir şekline sokmuştur ki bu eser (Tacü’t-Tevarih)e kaynak olan tarihlerdendir. Bir nüshası da Berlin’de Kraliyet Kütübhanesindedir. 968 (1561) de Tırhala Kadısı iken vefat eden alim ve şairlerden Pare-Pare Zade Bursalı Mevlana Ahmed’in de ’şeh-name’ tarzında manzum bir tarihi vardır.

Aşağıdaki manzumeler tarihinin son kısmındadır:

Hadidi bunda hatm et dasitani

Kim oldur dehr içinde pir-i fani

Ko şimden geru gitsin fikr-i eş’ar

Gerek şenlik ola tefsir-i ahbar

Gazalar kim ide Sultan Süleyman

Yaza nazm ehli devr ettikçe devran

Kitabın hatm tarihi Nebinin

937 idi hicretinin

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.