Kimdir

H. Şükrü Selçikoğlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

H. Şükrü Selçikoğlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Gazi Eğitim Enstitüsünden mezun oldu. Fransa’ya gitti. Oradan dön­dükten sonra Gazi Eğitim Enstitüsüne önce asistan, sonra öğretmen oldu. yılından itibaren Gazi Eğitim Enstitüsünde “Rehberlik Merkezi” açı­lınca burada Mitat Enç, Feriha Baymur ile birlikte görev aldı. Gazi Eğitim Enstitüsünde “Eğitim Psikolojisi” dersini okuttu. Pedagoji ve özel eğitim bölümlerinde de “Vak’a İncelemesi” dersini okutmuştur.

“Eğitim Psikolojisi” kitabını dört cilt olarak planlamış, ancak 1958’de birinci cildi yayımlanabilmiştir. 10 bölümden oluşan kitap 324 sayfadır. Her bölümün başında, o bö­lümde ele alınan konuların kısa bir planı verilmiş, bölüm sonlarında da o bölümle ilgili çoğu Fransızca, pek azı da İngilizce birer kitap listesi su­nulmuştur.

Yazar, kitabın yazılış amacını önsözde şöyle açıklıyor: “Psikoloji, bir bilimdir ve bilim beynelmileldir. Oysa, eğitim, son derece ulusal bir mü­essesedir…. Çeviri eğitim kitaplarına dayanarak çocuk yetiştirmek, eğitim sistemi kurmak, okul açmak, ulusal varlığımıza aykırıdır. Ulusal eği­timcilerimiz, bu basit gerçeği öğrenip hiç unutmamalıdırlar. Bu kitabı, bu görüş ve inançla yazmaya gayret ettim.” Kitabın bu düşünceye uygun olup olmadığı bir araştırma konusudur. Çünkü, o tarihte, ülkemizde eğitim psi­kolojisine konu olacak kadar yeterli eğitim araştırması yapıldığı söy­lenemez. Bu, belki bir dilek olarak belirtilmiştir.

Yazar, o sırada ayrıca “Eğitim ve Psikoloji” adlı bir dergi de çı­karmakta idi.

1964 yılında İstanbul Eğitim Enstitüsüne nakletmiş ve daha sonra bir trafik*kazasında ölmüştür. Meslek dergilerinde yazıları çıkmıştır.

Daha sonraları, yayımlanma sırasıyla, Cavit Binbaşıoğlu, İ. Ethem Ba­şaran, Rıza Kardaş ve Mithat Enç’in Eğitim Psikolojisi kitapları ya­yımlanmıştır. Bunlar, Eğitim Psikolojisi’nin Türkiye’de yazılan ilk ki­tapları olmuştur.

Bu sırada Gazi Eğitim Enstitüsünde, mazisi 1949’a giden bir “Reh­berlik Bürosu” vardı. Burada, “Nevrotik Âraz Testi” ve “Gazi-Beier Testi” adlı testler geliştirildi. (Beier, o zaman Gazi Eğitim Enstitüsünde çalışan Amerika’lı bir uzmanın adıdır.)

Kaynak: Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Cavit BİNBAŞIOĞLU, Milli Eğitim Basımevi, 1995