Ana Sayfa Sosyoloji Din Sosyolojisi GÜNÜMÜZDE DİN SOSYOLOJİSİ VE BU ALANDA ORTAYA ÇIKAN BELLİ BAŞLI EĞİLİMLER

GÜNÜMÜZDE DİN SOSYOLOJİSİ VE BU ALANDA ORTAYA ÇIKAN BELLİ BAŞLI EĞİLİMLER

0

GÜNÜMÜZDE DİN SOSYOLOJİSİ VE BU
ALANDA ORTAYA ÇIKAN BELLİ
BAŞLI EĞİLİMLER
Uzun bir hazırlık dönemini müteakip, tarihinin başlangıcından itibaren sosyoloji, dinî olayların tetkikine yöneldiği gibi, yeni disiplin ilerleyip, onun araştırma metotları da mükemmelleştikçe bu eğilim daha da artmış, öte yandan karşılaştırmalı, sistematik ve genel dinler bilimi ve onun alt dalları olan dinler tarihi, din psikolojisi, din fenomenolojisi, dinî etnoloji, antropoloji ve folklor alanında yapılan çalışmalar da müstakil bir din sosyolojisinin doğuşuna imkân hazırlamış; nihayet dinî karakterli sosyal olayların incelenmesi din sosyolojisi denilen özel bir İlmî disiplin olarak ortaya çıkmış olup, bugün bu sahada hemen her ülkede oldukça önemli araştırmalar yapılmaktadır. Gerçekten de, 1956 da UNESCO tarafından yayınlanan Çağdaş Sosyoloji (La Sociologie Contemporaine) adlı eserde din sosyolojisi araştırmalarındaki belli başlı eğilimlerle bu konudaki bibliyografyanın bir bilançosu sunulmuş olup, 1940-1954 yılları arasında din sosyolojisi sahasındaki eserlerin sayısının 890’ı bulduğu ve bunlardan 66’sımn İslâmiyet üzerine olduğu görülmektedir.