Gönüller Yapmaya Geldim Şiiri Yunus Emre Şiiri

Gönüller Yapmaya Geldim

Benim bunda kararım yok,
Ben burdan gitmeye geldim
Bezirganım mataım çok,
Alana satmaya geldim.

Ben gelmedim davi için,
Benim işim sevi için.
Gönüller dost evi için,
Gönüller yapmaya geldim.

Dost esruğu deliliğim,
Aşıklar bilir neliğim.
Devşiriben ikiliğim,
Birliğe yetmeye geldim.

O hocamdır ben kuluyum,
Dost bahçesi bülbülüyüm.
O hocamın bahçesine,
Şad olup ötmeye geldim.

Burda biliş olan canlar,
Orda bilişirler imiş.
Bilişi ben hocam ile,
Halim arzetmeye geldim.

Yunus Emre aşık olmuş,
Maşuk’a derdinden olmuş.
Gerçek erin kapısında,
Ömrüm harcamaya geldim.

Siz Yunus’tan sorun haber,
Dost kanda ise anda var.
Haberi gel gör benden al,
Ben onu görmeye geldim.

Yunus Emre

*    *    *   *     *    *
bezirgan: Tüccar
mata : Mal,erzak
dav’i : Dava peşinde koşmak, kavga, dava.
sev’i : Sevgi
esruk : Sarhoşluk
devşuruben : Kaldırıp
bitmek : Kavuşmak
maşuk : Allah (aşık olunan)