Goethe Sözleri, Johann Wolfgang von Goethe Sözleri

 

Uşağım bile olsa, yanlışlarımı düzelten efendim olur.

Nankörlük, zayıf insanların işidir. Kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım.

Günah,yasak olduğu için acı vermez. Acı verici olduğu için yasaktır.

Nereye gideceğinizi bilmiyorsanız, çok fazla ileriye gidemezsiniz.

İster kral, ister köylü olsun, dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır.

Kardeşlerimi Tanrı yarattı, fakat dostlarımı ben buldum.

Faydasız bir hayat, erken bir ölümdür.

Alışılmış bir ilişkiyi kesmek güçtür; her tersliğe rağmen devam eder; hoşlanmamak, isteksizlik, öfke, ona karşı bir şey yapamaz; hatta hor görme ve nefrete bile dayanır.

Kişilere sanki olmaları gereken kişiymişler gibi davran ve olabilecekleri kişiye dönüşmelerine yardım et.

Düşünmek kolaydır, yapmak zordur. Dünyada en güç olan şey de düşünüleni yapmaktır.

Ruyalar/goethe” 145″ 204″

Hiç kimse, affettiği zaman olduğu kadar yükselemez.

Sevgiye ve tutkuya açık bir kalp kadar dünyada değerli bir şey yoktur.

Dikkat, hiçi herşeye dönüştürür.

Lüzumsuz bir şey almak istemiyorsan panayırlara koşma.

Kalp ne ile doluysa dudaklardan dökülür gider.

Gönlümüz bize aklımızdan daha yakındır.

Kendine hükmedemeyen uşak kalır.

Samimi olmayı vaat edebilirim ama tarafsız olmayı asla.

Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar.

İnsan ancak anladığı şeyleri duyar.

Aşk, imkansız birçok şeyi mümkün kılar.

İnsanın, yalnız gerçeğin ne olduğunu bilmesi yeterli değildir; Doğruyu istemesi ve yapması da gereklidir.

Yakından bakınca bizi alt üst eden şeyler, uzaktan ne de berrak görünür.

Biz hiçbir zaman aldanmayız, kendi kendimizi aldatırız.

Her bakış bir gözlem, her gözlem bir düşünce, her düşünce bir bağlantı ve ilişki doğurur.

Akılsızlar, hırsızların en zararlılarıdır. Zamanınızı ve neşenizi çalarlar.

Bilim, bütün dünyanın malıdır; milletlerin sınırlarını tanımaz.

Başkalarının mutluluğundan kendine pay çıkaran insan en mutlu insandır.

Sanat ne kadar uzun tanrım hayat ne kadar kısa.!

Sabırsızlık bir şeye yaramaz; hele pişmanlık asla!.. Birincisi suçu büyütür, ikincisi yeniden suç işletir.

Mal kaybeden bir şey kaybetmiştir. Şeref kaybeden çok şey kaybetmiştir; cesaret kaybeden her şeyi kaybetmiştir.

Kim aptalca veya akıllıca bir şey düşünebilir ki, o şey evvelki zamanlarda düşünülmüş olmasın.

Bir şey herşey için, herşey bir şey için vardır.

İstidat sakin bir inzivada tekâmül edebilir. Şahsiyet ise ancak gürültülü hayat yolunda inkişaf eder.

Hür olmadıkları halde, kendilerini hür sananlar kadar hiç kimse esir olamaz.

Hiç bir şey, insanın terakkisi için hudutsuz tenkit, yahut hudutsuz iltifat kadar, zararlı olamaz.

Bilmek yeterli değil; Uygulamalıyız. İstemek yeterli değil; Yapmalıyız.

Johann Wolfgang von Goethe’den Aşk ve Sevgiye Dair Anlamlı ve Felsefi Sözler