Ana Sayfa Sosyoloji Sosyologlar Gemeinschaft Gesellschaft Ferdinand Tönnies Cemaat ve Cemiyet

Gemeinschaft Gesellschaft Ferdinand Tönnies Cemaat ve Cemiyet

0

Gemeinschaft Gesellschaft Ferdinand Tönnies Cemaat ve Cemiyet

Gemei nschaft-Gesel Ischaft  Ferdinand Tönnies

Ferdinand Tönnies (1855-1936) Kuzey Almanya Schleswing-Hol- stein’de varlıklı bir çiftçinin oğlu olarak dünyaya geldi. Strasburg,Jena, Bonn, Leipzig ve Tübingen Üniversitelerinde filoloji, felsefe, teoloji, arkeoloji ve sanat tarihi eğitimi gördü. 1887’de Tübingen Üniversitesi’nde Klâsik filoloji dok­torasını tamamladı. Babasından maddî destek gören Tönnies araş­tırmalarını Berlin ve Londra’da sürdürdü ve ardından ekonomi, istatistik ve son olarak sosyoloji profesörlüğü unvanları kazandı. Fikirleri ve Yahudi düşmanlığına saldırıları yüzünden Naziler tarafın­dan kovuluncaya dek Kiel Üniversitesi’nde çalıştı (1913-1933).

Tönnies’in hayatı ve düşüncelerini etkileyen temel faktörler şöyle sıralanabilir:

  • Köy hayatını anlamasına yardımcı olan çiftçi kökeni
  • Yeni bir evrensel din fikrine ilgisine ve ahlâka vurgusuna ilham kaynağı oluşturan annesinin Lutherci kökeni

[1] Weber, Durkheim gibi çağdaşları ve özellikle -Alman Sosyoloji Derneği’ni birlikte kurdukları- Georg Simmel ve VVerner Som- bart. Diğerleri gibi o da sosyal bilimleri saygın bilimsel bir disip­lin haline getirmeye çalıştı. Birçok seyahat yaptı.

Siyasal sempatileri. Tönnies, aslında muhafazakâr bir tabiata sahip olsa da, sosyalist ve milliyetçi hareketlerle aktif olarak ilgilendi, Finlandiya ve İrlanda Bağımsızlık Flareketlerini destekledi ve Nazizme karşı Alman Sosyal Demokrat Partisi’ne katıldı. Fa- bian ve Marksist düşüncelerden büyük ölçüde etkilendi.

Bu çeşitli faktörlerin etkisinin yanı sıra, malî ve akademik ba­ğımsızlığı ve geçmişe -geçmişin gelenekleri, istikrarı ve ahlâkı­na- duygusal bağlılığı onun temel çalışması Gemeinschaft/ Gesellschaffa (1887) yansımıştır. O, çoğu çağdaşı gibi, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’yı büyük ölçüde etkisi altına alan kapsamlı değişimleri -özellikle, geçmişten temel bir kopuş olarak gördü­ğü sanayileşme ve kentleşmeyi- anlamak için yoğun çaba gös­terdi.

Ferdinand Tönnies fikirleri için diğer sayfaya geçiniz