Ana Sayfa Kimdir Fuat Bey (Binbaşı) «Kadızade» kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Fuat Bey (Binbaşı) «Kadızade» kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Fuat Bey (Binbaşı) «Kadızade» kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı doktorlarının seçkinlerinden olup Konyalıdır. Tıbbın hıfzı’s-sıhha şubesi ile arz tabakaları ilminde behresi vardı. Çanakkale Askeri Hastanesinde tabibken tebdil-i hava için İstanbul’a gelmiş ve 1323 (1907) de ahirete irtihal etmiştir. Üsküdar’da Karacaahmet Kabristanına defnedildi. [Yirmi] 20 şekli ihtiva eden mütercem bir (İlmu’l-Arz) ile (Hıfzı’s-Sıhha)’ya müteallik eseri Basılmıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.