Fransız Edebiyatı (Dünya Edebiyatı)

edebiyat/Montaigne anon ca 1590″ 365″ 369″ MONTAIGNE
* Deneme türünün babası sayılır.
* Özgür düşüncenin savunucusu olmuştur.
* Rönesans edebiyatının en önemli temsilcisidir.
* En önemli eseri: DENEMELER’DİR

CORNEILLE
* Fransız tragedyasının babası sayılır.
* Le Cid, Horace, Cinna, Polyeucte en önemli eserleridir.

RACINE
* Klasisizm akımının öncülerindendir.
* Andromague, İphigenle, Phedre en önemli eserleri sayılır.
* Tragedyaları ünlüdür.(Andromague, İphigenle, Phedre)

MOLİERE
* Dünyanın en önemli komedi yazarlarındandır.
* İnsanın gülünç yönlerini ortaya koymaya çalışmışlardır.
* En önemli eserleri: Gülünç Kibarlar, Kadınlar Mektebi, Kocalar Mektep, Zorla Evlenme, Cimri Hastalık Hastası, Kibarlık Budalası.

LA FONTAİNE
* Fabl türünün en önemli temsilcisidir.
* En önemli eseri: Fabl’lar (masallar) dır dır.

VİCTOR HUGO
* Dünyanın en büyük romancılarındandır.
* Şiir, dram, roman türlerinde eser vermiştir.
* En önemli eserleri: Sefiller, Notre Dame Kamburu, Kral Eğleniyor, Hernani, Sonbahar Yaprakları

BALZAC
* Dünyanın en büyük romancılarındandır.
* Realizmin kurucularındandır.
* Toplumun her katmanından kişileri eserlerinde işlemiştir.
* İnsanlık Komedyası adlı bir eserde bütün romanlarını toplamıştır. Bazılarını sonradan ayırmıştır.
* En önemli romanları: Eugenie Grandet, Goriot Baba, Vadideki Zambak’tır.

STENDAL
* Süssüz bir dil kullanmıştır.
* Realist bir yazardır.
* En önemli eserleri: Kırmızı ve Siyah, Parma Manastırı

FLAUBERT
* Realizmin en önemli temsilcilerindendir
* Kuvvetli bir üslubu vardır.
* En önemli eserleri: Madam Bovary, Salambo, Duygusal Eğitim

MAUPASSANT

* Hikâye dalında kendine ait bir tarz oluşturmuştur.
* En önemli eserleri: Tombalak, Ayışığı, Bir Hayat, Güzel Dost, Ölüm Gibi Kuvvetli, Kalbimiz

BOUDELAİRE
* Şiirlerinde kusursuz bir biçim sunmuştur.
* En önemli eseri: Kötülük Çiçekleri adlı eserdir.