Ana Sayfa Kimdir Fosfor Mustafa Sıdkı Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Fosfor Mustafa Sıdkı Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Fosfor Mustafa Sıdkı Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: 1265 (1849) tarihinde Harbiye Mektebinden me’zun çıkan erkan-ı harb zabitlerinden olup Somalıdır. Yüksek «Müşirlik» rütbesini kazanarak 1304 (1888) senesinde Erzurum Valiliğinde iken vefat etmiştir.

Başlıca eserleri:

(Topografya) ve (Hazinetu’l-Hesab)’dır. Livalığı kadar Harbiye Mektebinde muallimliği vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.