Kimdir

Feriha Baymur kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Feriha Baymur kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (D. 1915) Feriha Baymur orta öğretimini İzmir Amerikan Kolejinde, yüksek öğrenimini Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji bölümünde yaptı, (1937). Kız Teknik Öğretmen Okulunda Pedagoji, Psikoloji derslerini okuttu. 1960-1964 arasında TTK üyeliği yaptı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi’ne atandı ve 1971 de pro­fesör oldu. 1950’li yıllarda Gazi Eğitim Enstitüsünde “Çocukluk ve Gençlik Psikolojisi”ni okutmuştur.

Derslerinde, kendisinin Ch. Bühler’den çevirdiği “Çocukluk ve Genç­lik Psikolojisi” adlı kitabı esas alarak öğretim yapardı. Kendisinin de ay­rıca, aynı adla basılmış bir kitabı vardı.

Eğitim ile ilgili olarak yapılmış araştırmalara önem verirdi. 1950’de basılmış bulunan benim “Beden Gelişimi” incelememi sınıfta anlattırdı. Aynı şeyi, isteği üzerine, ders verdiği “Özel Eğitim” bölümünde de an­lattım. O, bundan çok memnun olmuştur.

Daha sonra, öğrenimini ilerleterek, Hacettepe Üniversitesi’nde çalıştı. “Genel Psikoloji” ve “Rehberlik” üzerine kitaplar yayımlandı.

Kaynak: Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Cavit BİNBAŞIOĞLU, Milli Eğitim Basımevi, 1995