Fereci Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

edebiyat-sozlugu/kalem-yazi” 173″ 72″ Fereci

Mevlevilerin giydikleri önü açık hırka. Mevlevi hırkaları önceleri yakadan geçme idi.

Dervişin biri cezbe halinde yakasını yırtınca ferahlamış, sonraları önü açık hırkalan kullanılmıştır.