Ana Sayfa Kimdir Feraizci-zade Mehmed Said Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Feraizci-zade Mehmed Said Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Feraizci-zade Mehmed Said Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ulemadan, himmetli, gayretli bir zat olup Bursalıdır. Zamanının tarihi bilgilerine de aşina idi. Tedris yoluna dahil olarak Bursa’daki Emir Sultan Camii hatibliğine nail olmuştur. Evlenmeden ömür sürmüştür. On senede ikmal ettiği (Gülşen-i Maarif) isminde iki büyük cildi basılmış tarihi vardır ki birinci cildinin bir kısmı umumi tarihi, Diğer kısımları ile 2. cildi Sultan I. Abdulhamid’e kadar Osmanlı Tarihinden bahs etmektedir. 1251 (1835) tarihinde vefat etmiştir. Emir Sultan Camii avlusunda defn edilmiştir. Hayat hikayesi tarihinin sonunda zikredilmiştir. Özellikle Osmanlı Tarihi bölümünde istifadeyi mucib noktalar vardır.

Münacatı ihtiva eden gazelinden :

«Hazret-i Fahr-i cihan’ın hürmetine lutf edip

Havl-i mahşerde «Said»e şefkatin eyle reva.»

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.