Felsefi Özlü Sözler (Gençlik ve Gençliğe Dair)

filozof-4/felsefi szler Felsefi Özlü Sözler (Gençlik)

 

* Gençliği iyiye yönelten, insanlığı iyiye yöneltir.
G.Wilhelm Leibniz

* Bir kadını, erkeğin ufacık bir ilgisinden daha fazla hiçbir şey gençleştiremez.
W.Somerset Maugham

* Gençliğin eğlence vakti olduğunu zannedenler, ahmaklardır. Gençlik, çalışıp kazanma vaktidir.
J.B.Say

* İki şeyin elden gitmeden, değerini anlamak zordur: Biri sağlık,ötekide gençlikitr.
Hz.Ali

* Gençlik bahar, ihtiyarlık ise kışa benzer. öyle bir kış ki, arkasından bahar gelmeyecek.
Firdevsî

* Bırakınız gençleri, dünyâyı hayal ettikleri gibi görsünler. Büyüyünce nasıl olsa, olduğu gibi görecekler.
Voltaire

* En hayırlı genç o’dur ki, ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak, gençlik hevasâtına esir olmayıp gaflete boğulmayandır.
Said-i Nursî

* Gençliğini eğlenmekle geçiren,ihtiyarlığını ağlamakla geçirir.
A.Fuat Başgil

* Gençlik tutulmaz elle,Geçirme boş emelle.
Faruk Nafiz Çamlıbel

* Kişi Allah’a inandığı ve bütün yardımı Allah’dan beklediği müddetçe gençtir.
Latif Aşık

* Gençlerdeki cevval zekâya karşılık, yaşlılarda da kuvvetli bir muhâkemenin bulunduğu bir gerçektir.
Ayhan Songar

* Gençler! hatalarınızdan dolayı bir gün ananız, babanız sizi affedebilir, fakat bir hâkim vardır ki, o affetmez. O mutlaka her şeyi yazar ve günün birinde hesap görür.
Wiliam James

* Gençliğin rû»hunu,işlemeyen bir tarla gibi kendi hâline bırakırsanız,orada ısırganlar,dikenler yetişir biter.
Snellman

* Gençlerin mutluluğu, düşünce eksikliğinden ileri gelir. Çünkü, yaş arttıkça düşünce de artar.
B.Frederik

* Eğer daima genç kalmak isterseniz;namuslu ve iffetli yaşayın, çok çalışın ve ibadet yapın.
Life Today

* Yaşlı bir cennet kuşu olmaktansa,genç bir ağustos böceği olmak daha iyidir.
Mark Twain

* Akıllı genç, câhil ihtiyardan hayırlıdır.
Hz.Ali

* Gençlikte günler kısa, yıllar uzun,yaşlılıkta ise, yıllar kısa, günler uzundur.
Panin

* Gençlik, kolay mutluluklar için parlak bir çağdır.
Albert Camus

* Gençlik; hata, olgunluk, mücadele, ihtiyarlık; pişmanlıktır.
Benjamin Disraeli

* Barutu ateşten, gençleri kumardan uzak tutun.
Benjamin Franklin

* Gençlik çok dayanmayan bir kumaştır.
Williame Shakespeare

* Gençliğinde bilgi ağacını dikmeyen, yaşlılığında rahatlayacağı bir gölge bulamaz.
Lucius A.Seneca