Faktör yoğunluğu Nedir? Faktör yoğunluğu Anlamı ve Hakkında Bilgi

Faktör yoğunluğu nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Factor intensity) Bir maldan bir birim üretmek için gerekli olan sermaye/emek oranı. Faktör yoğunluğu teknolojiye ve faktör fiyatları oranına bağlıdır. Teknoloji, bazan bir malın üretiminde kullanılabilecek faktör miktarlarını katı olarak belirler. Bazan bu kadar katı olmaz ve örneğin emek ile sermaye faktörlerinin belirli ölçüler içinde birbiri yerine ikame edilmesine olanak sağlar. Bu durumda gerçekte faktörlerin ne oranda kullanılacakları faktör fiyatları oranına bağlıdır. Ucuz olan faktör pahalı olan faktörün yerine ikame edilir. Belirli durumlarda faktör fiyatları ne olursa olsun bir kısım mallarda sermaye emek oranları daima diğerlerinden daha yüksektir. Bu tür mallara Sermaye – Yoğun mallar, tersi durumda olanlara da Emek Yoğun mallar adı verilir. Faktör fiyatları değiştikçe ucuzlayan faktör pahalılaşamn yerine ikame edilir. Eğer faktör fiyatlarındaki değişme sonucunda emek – yoğun bir mal sermaye – yoğun bir mal durumuna gelmiş ya da tersi olmuşsa buna Faktiör Yoğunluğunun Tersine Dönmesi olayı denir.