Fahriye Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

edebiyat-sozlugu/okumak” 140″ 105″ Fahriye

İslam edebiyatında şairlerin kendi vasıflarından, fazilet, yücelik ve şiir güçlerinden bahisle kendilerini öğmek maksadıyla kaleme aldıkları şiirler.

Divan edeviyatımızda fahriye yazan şairlerin en tanınmışı Nef’i’dir. Nef’i kendini övmekte okadar ileri gider ki Hz. Peygamber için yazdığı 40 beyitlik bir medhiyenin 31 beyitinde kendini övmektedir. Ayrıca Sümbülzâde Vehbi’de fahriyeleri ile tanınmıştır.