Factor ne demek? Factor anlamı nedir?

factor ne demek? İngilizce bir kelime olan “factor” Türkçe’de; İsim olarak kullanıldığında; “faktör, değişken, etmen, öğe, eleman, etken, kalıtımsal özellik taşıyan gen, aracı kuruluş, finansör (üretimde), kâhya [İsk.], çarpan, katsayı, tambölen” anlamına gelmektedir. Factor kelimesinin kelimesinin ayrıntılı anlamı için Türk dil kurumu TDK sözlükten yararlanarak oluşturulmuş içeriğine ulaşmak için

Arama Motorunu kullanarak factor bağlantısından ulaşabilirsiniz factor kelimesi ile bağlı ifadeler factorage: i. aracı komisyonu factorial: çarpim factoring: i. finanse etme, finanse etme anlaşması factorization: [factorization (Amer.) ] i. çarpanlarına ayırma factorize: [factorize (Amer.) ] f. çarpanlara ayırmak factory: i. fabrika, imalathane, dış ticari temsilcilerin çalıştığı işhanı factory made: s. fabrikasyon factory-made: s. fabrikasyon