Ezrâkiler Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Ezrâki edebiyat-sozlugu/edebiyat-kalem” 187″ 84″ ler

Hariciye mezhebinin kollarından olup, kurucusu Ebû Râşid Nâfi’ dir.

Hariciler 20 yıla yakın bir süre bu zatın emri altında Emevi kuvvetlerine karşı savaşmışlardır.