Evre Nedir? Evre Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : “evre” ne demek?1. Bir olayda, birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz Evre

kelimenin ingilizcesi: n. stage, phase, degree, state