Din Sosyolojisi

Etnolojik Akımın Tekâmülcü Din Nazariyeleri – Din Sosyolojisinin Doğuşu

Etnolojik Akımın Tekâmülcü Din Nazariyeleri
Bununla birlikte, A. Comte’un pozitivizminden kaynaklanmakta olup, H. Spencer’de daha da sistemleştirilmek istenen dinî tekâmül fikri ve özellikle Onun dinlerin menşeini ruh fikri ile uyku ve rüya tecrübelerine bağlamak düşüncesi pek çok araştırıcıları etkilemek ve taraftarlar bulmaktan geri kalmamış; ilkel toplumların kültürü, inançları ve yaşayışı konusundaki etnolojisi çalışmalarının, özellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısında din tarihi ve öteki din bilimleri araştırmaları yönünde gelişmesi bu eğilimi hızlandırmıştır.