Étienne Bonnot de Condillac (Filozoflar Biyografileri)

Étienne Bonnot de Condillac

filozof-3/etienne_bonnot_de_condillac Etienne Bonno de Condillac (30 Eylül 1715-3 Ağustos 1780) yılları arasında yaşamış, Fransız filozof.

John Locke’un empirizminin etkisinde kalıp duyumcu bir bilgi kuramını geliştirmiştir. Duyu algılarından kaynaklanan gözlemlerin bilginin kaynağı olduğu ilkesine dayalı bir duyumculuğu benimseyen Condillac, tüm bilgilerin şekil değiştirmiş birer duyum olduğunu savunmuştur. O, bilginin de ötesinde, insanda manevi olan her şeyi, insanın tüm zihinsel faaliyetlerini dış dünyaya ilişkin duyuma indirgemiş ve bu tezini kanıtlamanın yollarını aramıştır.

Çalışmaları

1. ^ George Albert Wells, The Origin of Language: Aspects of the Discussion from Condillac to Wundt (1987)

2. ^ Orain (2006)
3. ^ Hobbs, Catherine, Rhetoric on the Margin of Modernity, Vico, Condillac, Monboddo, Southern Illinois University Press, Carbondale, Illinois (2002)